Sprawy karne

Katalog spraw karnych, w których udział detektywa jest wręcz wskazany, pozostaje otwarty. Śledztwo czy dochodzenie, prowadzone przez organy ścigania zawierają wiele błędów i niedociągnięć. Warto również wspomnieć o przejawach braku obiektywizmu wśród prowadzących takie postępowania.

Coraz częściej spotykamy się z pomyłkami sądowymi będącymi wynikiem słabego przygotowania sędziów do rozpraw, błędami w interpretacji prawa, brakiem solidności w gromadzeniu dowodów przez organa ścigania. Coraz częściej obywatele padają ofiarami niesłusznych oskarżeń. Często dotyka to ludzi, którzy nigdy nie popadli w konflikt z prawem, nie umieją się poruszać w sądowej rzeczywistości

Nasza firma pomoże Ci znaleźć dowody niewinności, obalić niesłuszne oskarżenia, zdjąć odjum winy.

Ustalenie stanu faktycznego i dostarczenie dowodów do postępowania przygotowawczego nie jest zastrzeżone tylko dla policji, czy prokuratury. Art. 2 Ustawy o usługach detektywistycznych uprawnia detektywów do zbierania informacji w sprawach, w których toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, i inne, jeśli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Kadra naszej firmy ma dużą wiedzę i doświadczenie w rozwiązywaniu spraw karnych. W ramach prowadzonych czynności stosujemy metody, które zapewniają skuteczność działania.

Wypadki drogowe

Największą plagą na naszych drogach są wypadki drogowe. Na 100tys. mieszkańców przypada 8,5 ofiar śmiertelnych wypadków drogowych rocznie. W Polsce ginie dziennie w wypadkach drogowych 15 osób, a 160 zostaje rannych. Aż 30% wypadków drogowych powodują kierowcy samochodów służbowych.

Trafiają do nas sprawcy wypadków drogowych, rodzina osób, które poniosły śmieć wypadku i pokrzywdzeni. Oczekują, że uda się odtworzyć rzeczywisty przebieg wypadku, zachowanie uczestników przed zdarzeniem i po nim. Badania biegłych d/s wypadków samochodowych są nieocenione, ale życie życiem. W każdej sprawie występują pewne subtelności, które nie łatwo zauważyć. Sprawy takie wymagają zaangażowania, którego niejednokrotnie brakuje prowadzącym postępowania.

Właśnie to zaangażowanie pozwoliło nam wielokrotnie na odszukanie świadków wypadków, a w konsekwencji na odtworzenie ich rzeczywistego przebiegu. Skutkowało to weryficacją poglądow przez sądy, czy prokuratury.

Szantaż

Obserwujemy w naszej pracy grupy przestępcze działające w Polsce, które zajmują się przestępczym procederem polegającym na szantażowaniu mężczyzn, którzy uprawiali seks za pieniądze. Takie sponsorowane spotkania są nagrywane aparaturą audio video, a następnie do ofiary dzwoni przestępca, który informuje o tym ofiarę, proponując zapłatę wysokiej sumy w zamian za niezawiadomienie rodziny o przytoczonym wyżej spotkaniu.

Jak się wtedy zachować? Polecamy kontakt z naszą firmą, która zajmie się sprawą. Doświadczenie i wiedza naszej firmy pozwoli w sposób dyskretny wyeliminować zagrożenie.

Skontaktuj się z Detektywem Zatorskim: 516-064-666