Badania Wariograficzne

Prawda jest we współczesnym świecie najbardziej pożądanym luksusem. Oczekujemy od otaczających nas ludzi szczerości, prawdy i zaufania. Czy zawsze i napewno?

Możesz to sprawdzić - wariograf rozwieje Twoje wątpliwości. Zgłoś się do nas!

Na zlecenie zajmiemy się problemem w Państwa firmie. Przeprowadzimy rozpytanie wśród pracowników. Podejmiemy się specjalistycznych przesłuchań osób, które mogą powodować problem. Ustalimy świadków i pokierujemy sprawą tak, aby uzyskać dowody potrzebne do ewentualnego rozstrzygnięcia sprawy przed sądem. W razie potrzeby podejmiemy się sprawdzenia Waszego pracownika za pomocą wariografu.

Wariograf to urządzenie stosowane zwykle przez organa śledcze większości państw. Rejestruje ono zmiany psychofizyczne podczas przesłuchania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Zmiany te są podstawą do domniemania, czy przesłuchiwany mówi prawdę - pojęcie pochodzi z greki i łaciny. Zastosuj tę zasadę gdy masz wątpliwości co do prawdziwości twierdzeń.

Jeżeli badanie wariografem jest dla Ciebie szansą na potwierdzenie prawdy, jeśli dzięki temu masz szansę, aby udowodnić swoją niewinność, zgłoś się do naszej firmy. Tu spotkasz się z fachową opinią i rzetelnie postawioną diagnozą wariograficzną.

Skontaktuj się z Detektywem Zatorskim: 516-064-666